Pazartesi - Cuma 08:30 - 18:00        

Mali Müşavirlik

3568 sayılı Kanun kapsamında vergi mükelleflerine yönelik olarak yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ve eklerinin tasdiki mesleki sorumluluk ve etik ilkeler çerçevesinde yıl içinde bir bütün olarak yerine getirilmektedir. Müşavirliğini yapmış olduğumuz firmalara aylık olarak müşteri ziyaretleri ile alanında eğitimli ve tecrübeli uzman kadromuz aylık inceleme ve denetim faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesine Yönelik Hizmetler

Şahısların yıllık gelir vergisi beyanları hakkında verilen danışmanlık hizmetleri. Şahısların yararlanabileceği teşvik, istisna ve indirimler hakkında verilen danışmanlık hizmetleri. Şahıslara yönelik vergi planlaması danışmanlık hizmetleri

İnsan Kaynakları Hizmeti

Uzman ve Nitelikli Personel Seçimine Yönelik Hizmetler. Bordro Kontrol ve İnceleme Hizmetleri. Sosyal Güvenlik Mevzuatı Konusunda Verilen Danışmanlık Hizmetleri. Çalışma Hayatı ve İş Hukuku Konusunda Verilen Danışmanlık Hizmetleri. Personel Özlük Dosyalarının Oluşturulması ve İncelenmesine Yönelik Hizmetler.

Kurumsal Finans Hizmetleri

Operasyonel Hizmetler

 • Şirket Değerlemesi
 • Şirket Birleşmeleri
 • Şirket Bölünmeleri
 • Tür Değişiklikleri
 • Tasfiye İşlemleri
 • TTK Kapsamında Diğer Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Şirketimiz üst düzey yönetici ve kadroları tarafından, danışmanlığını yapmakta olduğumuz şirketlerin yönetim kurullarına isteğe bağlı olarak, istenilen konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilebilmektedir. Konusunda en üst düzeyde eğitim ve tecrübeye sahip, kurucu ortak, partner ve kıdemli müdür seviyesindeki uzmanlarımız tarafından sunulan özel bir hizmettir.

Mali Mevzuata İlişkin Eğitim Hizmetleri

 • Vergi, Ticaret Hukuku, Uluslararası Finansal Raporlama, Güncel Finansal Değişikler konusunda eğitimler
 • e-Fatura, e-Defter, e-Tebligat eğitimleri
 • Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları Hakkında Eğitimler

Proje Kapsamında Sunulan Müşavirlik Hizmetleri

 • Yeniden Yapılandırma ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri
 • İsteğe Bağlı Yerinden Denetim Hizmetleri
 • Proje Bazlı İnceleme ve Denetim Hizmetleri

Vergi Hukuku ve Vergi İhtilaflarına Yönelik Hizmetler

Şirketimiz vergi hukuku alanında, firmaların karşılaştığı sorunlara yönelik olarak, çözüm önerileri ve uzman görüşleri sunmanın yanında, Mükellef ile İdare arasında ortaya çıkan vergi sorun ve davalarının çözümünde mükelleflere hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Diğer Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

 • Ticaret Hukuku
 • Borçlar Hukuku
 • İş Hukuku
 • Sosyal Güvenlik Hukuku
 • İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Hukuku

Yabancı Sermaye Yatırımlarına Yönelik Hizmetler

 • Yabancı sermaye teşvik mevzuatı kapsamında verilen hizmetler
 • Yabancı sermayeli şirket kuruluşları, şube ve irtibat bürosu açılışları
 • Yabancı personel çalıştırma ve izinleri hakkında danışmanlık hizmetleri